Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder, der bruger Cavitas tandforsikringsmæglers service til at modtage tandforsikringsdækning, modtagere af elektronisk post og brugere af www.cavitas.dk.

 

 1. Persondatapolitikken fastslår, hvordan Cavitas dental insurance broker OÜ (herefter: mægler) behandler kunders, forsikringstageres, forsikrede og begunstigede personers og andre i forsikringspolicer nævnte personers (herefter: personer) persondata i forbindelse med formidling og markedsføring af forsikring.
 2. Dataansvarlig for persondata er Cavitas dental insurance broker OÜ (Estisk selskabsregisternummer 16501780, www.cavitas.eu, e-mail support@cavitas.dk).
 3. Mægler behandler persondata for forsikrede personer med henblik på at markedsføre forsikring, formidle indgåelsen af forsikringspolicer som forsikringsmægler, bistå ved opfyldelse af forsikringspolicer og sælge andre forsikringsmæglerydelser.
 4. Mægler betragter beskyttelsen af persondata og personers privatliv som meget vigtig, så behandlingen af persondata begrænses så vidt muligt. I vores aktiviteter tager vi udgangspunkt i følgende regler om persondatabeskyttelse, Den Europæiske Unions persondatabeskyttelsesforordning (GDPR), andre retsakter vedrørende persondatabeskyttelse og interne retningslinjer vedrørende persondatabeskyttelse. Mægler gør sit yderste for at sikre og beskytte persondata.
 5. Mægler behandler persondata for at kunne modtage anmodninger om forsikring, udføre risikoanalyse, fastslå forsikringsinteresse, anmode forsikringsgivere om tilbud på forsikring, udarbejde oversigter og forsikringstilbud og fremsende dem til kunderne, udarbejde dokumenter til forsikringspolicer, bistå ved opfyldelse og drift af forsikringspolicer samt i tilfælde af skader samt salg af andre forsikringsmæglerydelser.
 6. Mægler behandler følgende persondata: navn, personnummer, adresse, bopæl, telefonnummer, e-mailadresse, kontonummer, alder, fødeår, oplysninger om skader.
 7. Mægler behandler persondata med henblik på at indgå en aftale med kunden, herunder mægleraftale (herefter aftale).
 8. Forsikringsmægleren behandler persondata med henblik på markedsføring, formidling og indgåelse af forsikringspolicer, samt opretholdelse af disse, uden særskilt samtykke i henhold til den estiske lov om forsikringsvirksomhed. Personen giver samtykke til behandling af persondata i forhold til forsikringstilbud samt andre mægler- eller forsikringsdokumenter, hvor det klart henvises til, at samtykke skal gives.
 9. Mægler fremsender persondata til forsikringsformidlere og forsikringsgivere, samt også til egne bemyndigede medarbejdere, herunder udbydere af ydelser for forsikringsinformationssystemer, andre udbydere af ydelser samt med henblik på forsvar af egne interesser og opfyldelse af juridiske forpligtelser (f.eks. til revisorer, udbydere af bogføringsydelser og juridiske ydelser, inkassovirksomheder, efterforskende myndigheder osv.).
 10. Forsikringsgivere, forsikringsformidlere og mæglers andre samarbejdspartnere (bemyndigede ansatte, til hvem mægler fremsender persondata) behandler persondata også med henblik på at måle personers forbrugsmønstre og anvendelseserfaring, analyse (af profil) og til udarbejdelse af statistik, til hvilket personen samtykker i kraft af det samtykke, som er givet i forbindelse med forsikringstilbuddet. Personen har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage ved skriftligt at informere mægler eller de kontakter, der fremgår af det af mægleren drevne forsikringsprodukts hjemmeside.
 11. Mægler har modtaget persondata fra personen selv, forsikringstager, andre personer med interesse i forsikring eller fra personer, som har modtaget samtykke til videregivelse af persondata.
 12. Mægler opbevarer persondata konfidentielt og offentliggør ikke disse med formål, som ikke er angivet i persondatapolitikken.
 13. Mægler beholder persondata til afslutningen af mægleraftalen, forsikringsaftalen eller anden aftale eller police samt derefter til forsvar for sine berettigede interesser, indtil at forældelse for eventuelle krav fra disse aftaler er indtrådt.
 14. En person har efter skriftlig henvendelse ret til at modtage information om, hvilke persondata behandles vedrørende denne, kræve rettelser og opdatering af persondata, kræve sletning af persondata (i så fald kan vi ikke fortsætte med at udbyde ydelser til personen), tilbagekalde samtykke til behandling af persondata (i så fald kan vi ikke opfylde aftalerne) og at kræve, at der ikke for denne foretages afgørelser, der baserer sig på automatisk databehandling.
 15. Vi anvender mæglers eller det af mægler drevne forsikringsprodukts hjemmesides cookies, som er tekstfiler, der uploades på hjemmesider eller på hardware for den, der besøger hjemmesiden. Cookies gemmes i browserens filkatalog (f.eks. Internet Explorer, Firefox) på hardwarens harddisk. Cookies gør, at brugeren ved efterfølgende besøg på hjemmesiden bliver genkendt, at brugerens interesser og præferencer er kendt, og at man ved analyse af brugerens valg kan tilbyde denne bedre brugsbetingelser og gennem hjemmesiden fremsende tilbud og reklamer. Cookies udgør ingen trussel for den hardware, der viser hjemmesiden. Vi anvender cookies for, at en bruger ikke ved et nyt besøg på hjemmesiden skal indtaste oplysninger, som allerede er indtastet.
 16. Mægler har ret til at ændre sin persondatapolitik ved at informere om dette på sin hjemmeside mindst 1 (en) måned inden ikrafttræden. I tilfælde af at kunder ikke kan godkende den nye persondatapolitik, har disse ret til at afslutte aftalen eller aftalerne.
 17. Personer giver samtykke til behandling af persondata i henhold til persondatapolitikken ved brug af mæglers ydelser eller brug af hjemmesiden.