Skader

Gå ind på tandskadebehandlingsportalen her

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Gennemse vores ofte stillede spørgsmål for øjeblikkelig support, eller kontakt os for uløste spørgsmål.

Hide Item

Hvordan indsender man krav om tilbagebetaling?

Kun forsikrede kan indgive krav om tilbagebetaling enten ved at uploade krav via hjemmesiden www.cavitas.dk/skade eller via e-krav på Cavitas mobilapp.

Hvornår skal tandbehandlingsfakturaen indsendes til refusion?

Tandbehandlingsfaktura skal fremsendes for refusion senest 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis behandlingen består af flere trin over længere tid, kan hver trinfaktura indsendes separat eller alle på én gang, dog senest 6 måneder fra behandlingsdatoen. Læs venligst også artikel 9 i Cavitas vilkår og betingelser.

Hvilke dokumenter skal indsendes for at få refusion?

Forsikrede skal indsende til skadesadministrator via www.cavitas.dk/skade tandbehandlingsinvice og kopi til betalingsmodtagelse for at bevise dette. Læs venligst også artikel 9 i Cavitas vilkår og betingelser. behandling er blevet afgivet.

Hvilke oplysninger skal tandbehandling inovice indeholde for at få refunderet pengene?

Tandklinikfaktura skal indeholde
a) navn og adresse på tandlæge/tandlægepraksis og organisationsnummer;
b) navnet på den forsikrede, der modtager behandling;
c) behandlingsdato(er);
d) beskrivelse af hver modtagne behandling og behandlingskoden;
e) gebyr for hver behandling;
f) hvis sådanne oplysninger foreligger, eventuelle fradrag for Sygeforsikringen “danmark” eller den offentlige sygesikring.

Hvor hurtigt håndteres og refunderes kravene?

Fra den dato, hvor alle påkrævede oplysninger om skaden er indgivet, udsender skadesadministratoren skadeserstatning til den forsikredes e-mail inden for 3 arbejdsdage, og tilbagebetalingen udbetales inden for 5 arbejdsdage fra datoen, hvor meddelelsen om skaden er udstedt.

Hvor meget refusion udbetales for hvert krav?

Den forsikredes udgifter til behandling refunderes op til enten beløbet for tandlægens behandlingspris eller det beløb pr. behandling, der er vist i den aktuelle liste over berettigede behandlinger i artikel 13 – Bilag, alt efter hvad der er lavere og i overensstemmelse med Cavitas tandforsikringsbetingelser og betingelserne i artikel 3, 4 og 5.