International forsikringsmægler

Northern1 International Insurance Brokers OÜ er autoriseret og reguleret af Finanstilsynet (FSA). Northern1 International Insurance Brokers OÜ er autoriseret til at udføre regulerede aktiviteter i overensstemmelse med de tilladelser, som Finanstilsynet giver i henhold til lov om forsikringsaktiviteter 2004. Du kan kontrollere dette i Finanstilsynets register ved at besøge Finanstilsynets websted https://fi.ee/en/insurance-0/insurance/insurance-intermediaries/insurance-brokers/northern1-international-insurance-brokers-ou eller ved at kontakte FSA +3726680500. Northern1 International Insurance Brokers OÜ har rettigheder til at operer i alle EU-lande samt Island.