Hvordan tegner man tandforsikring og betaler præmie?

OP TIL 9 FORSIKREDE PERSONER
MERE END 10 FORSIKREDE PERSONER
1

Sammenlign vores dækninger

Vælg den ydelsespakke, der passer bedst til forsikredes forsikringsinteresse
2

Udfyld forsikringsansøgningen

Sørg for at indtaste alle dine oplysninger korrekt uden fejl
Vælg den forsikredes alder
Vælg enten månedlig eller årlig betalingsmetode
Tilmeld op til 10 forsikrede med 1 ansøgningsskema
3

Foretag en betaling ved hjælp af betalingskort eller kreditkort

Betal årlig forsikringspræmie på én gang, eller aktiver månedlige rater
4

Udstedelse af forsikringsbevis

Forsikringsdistributøren bekræfter forsikringskontraktens ikrafttræden ved at udstede forsikringsbevis til forsikrede (kopi til mægler eller forsikringstager) umiddelbart efter den vellykkede betaling
1

Send en anmodning til support@cavitas.dk

Beskriv virksomheds- / fagforenings- / koncernnavn, antal forsikrede, ønsket forsikringsplan (bronze, sølv, guld) og ønsket start af forsikringsperioden
2

Bekræftelse af listen forsikrede personer

Udfyld tabel sendt af Cavitas tandforsikringsdistributør
Nuværende forsikredes data plus den valgte forsikringsplan
3

Udstedelse af forsikringsdækningsdokumenter

Forsikringsdistributøren bekræfter forsikringskontrakten ved at udstede Masterpolice til forsikringstageren (arbejdsgiver, fagforening, anden gruppe) og forsikringsbeviser til forsikrede
4

Forsikringspræmie betaling

Forsikringspræmie betaling baseret på fakturaen udstedt af Cavitas tandforsikringsdistributør

VIGTIG INFORMATION: