Hvad er forsikringsaftalens begrænsninger og undtagelser?

Forsikringstagers alder 18-64 år (op til 70 på fornyelsesdatoen).

90 dage undtagen obligatoriske grupper på 10+ medarbejdere.

Enhver tandbehandling, der udføres inden ventetiden, eller behandlinger eller procedurer, der ikke er medtaget på listen over godkendte behandlinger i afsnit 16 i kontraktbetingelserne.

Cover er ikke til behandlingerne, der skal erstatte de tænder, der allerede manglede på eller før din politik startdato eller blev udtrukket i ventetiden.

Tandbehandling udført af en tandlæge uden for EU eller EEA.

Gentagelse af protesearbejde.

Der kræves forhåndsgodkendelse af visse behandlinger for at blive dækket af Cavitas tandforsikringspolice.

Alle former for kosmetisk behandling.

Alle former for forebyggende behandling inklusive regelmæssige undersøgelser foretaget af en tandlæge, tandhygiejneprocedurer såsom profylaktisk rengøring, påføring af fluor osv. Dette gælder også for ikke-kirurgiske parodontale behandlinger såsom dyb rengøring (skalering og rodplanning).

Behandling, hvor der ikke er noget bevis for at udføre behandlingen, eller hvor behandlingen er udført i et omfang eller til en pris, der anses for mere end rimelig og nødvendig set fra et objektivt tandlæge synspunkt.

Omkostninger til behandlinger, der refunderes eller dækkes af den offentlige sundhedsforsikring eller Sygeforsikringen "danmark".

VIGTIG INFORMATION: